Biểu đồ tự tương quan (correlogram) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiểu đồ tự tương quan (correlogram) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Thông thường, đó là tập hợp các điểm ghi trên đồ thị của hệ số tương quan giữa giá trị hiện tại của một biến số và các giá trị trẻ của chính biến số đó. Biểu đồ tự tương quan có thể mang lại những thông tin có giá trị, chẳng hạn về tiêu thức tương quan theo thời gian của phần dư trong phân tích hồi quy.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0