Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiểu cung (supply schedule) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một biểu hay bảng ghi các mức giá khác nhau của một hàng hoá và lượng cung về nó tại mỗi mức giá. Thông tin rút ra từ biểu cũng cho phép chúng ta thiết lập đường cung de chi ra mõi quan hệ cụ thể giữa lượng cung và mức giá dưới dạng đô thị.