Biểu cung (supply schedule) là gì? - DiziBrand.com

Biểu cung (supply schedule) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiểu cung (supply schedule) là gì?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Một biểu hay bảng ghi các mức giá khác nhau của một hàng hoá và lượng cung về nó tại mỗi mức giá. Thông tin rút ra từ biểu cũng cho phép chúng ta thiết lập đường cung de chi ra mõi quan hệ cụ thể giữa lượng cung và mức giá dưới dạng đô thị.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0