Biểu cầu (demand schedule) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiểu cầu (demand schedule) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Một bảng ghi các giá khác nhau của một hàng hoá và lượng cầu về nó tại mỗi mức giá. Thông tin mà bêu cầu cung cấp có thể dùng để thiết lập đường cầu biểu thị mối quan hệ giữa lượng cầu và giá cả bằng đô thị.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0