Biến thiên ước đoán (cotjectural variation) là gì? - DiziBrand.com

Biến thiên ước đoán (cotjectural variation) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến thiên ước đoán (cotjectural variation) là gì?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Thuật ngữ dùng để chi hành vi của doanh nghiệp trong thị trường thiểu quyền. Do chỉ có một ít doanh nghiệp, nên trước khi để ra các chiến lược thích hợp, người ra quyết định phải tính tới phản ứng có thể có của đối thủ cạnh tranh. Một trong các ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong kinh tế học là phân tích hành vi của doanh nghiệp trong điều kiện này.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0