Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến nội sinh (endogenous variable) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Biến số trong mô hình kinh tế tác động tới và chịu sự tác động bởi mối quan hệ biểu thị trong mô hình. Ví dụ. trong mô hình xác định sản lượng cân bằng, sự gia tăng chi tiêu cho tiêu dùng làm tăng tổng cầu và sản lượng cân bằng. Tương tự như vậy, sự gia tăng sản lượng do sự gia tăng trong đầu tư làm tăng chi tiêu cho tiêu dùng.