Biến nhị phân (binary variable) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến nhị phân (binary variable) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Biến số chỉ chấp nhận hai giá trị (ví dụ 0 và 1), thường được sử dụng để tính đến những ảnh hưởng về chất hoặc không lượng hoá được trong phân tích hồi quy.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0