Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến nhị phân (binary variable) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 1 năm trước

Biến số chỉ chấp nhận hai giá trị (ví dụ 0 và 1), thường được sử dụng để tính đến những ảnh hưởng về chất hoặc không lượng hoá được trong phân tích hồi quy.