Biến nhị phân (binary variable) là gì? - DiziBrand.com

Biến nhị phân (binary variable) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến nhị phân (binary variable) là gì?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Biến số chỉ chấp nhận hai giá trị (ví dụ 0 và 1), thường được sử dụng để tính đến những ảnh hưởng về chất hoặc không lượng hoá được trong phân tích hồi quy.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0