Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến ngoại sinh (exogenous variable) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Còn gọi là biến tự sinh hay cho trước. Đây là biến số mà giá trị của nó không được xác định trong nội bộ mô hình kinh tế, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của các biến nội sinh. Như vậy, biến ngoại sinh là biến giải thích (xuất hiện bên phải của phương trình), nhưng không bao giờ xuất hiện với tư cách một biến phụ thuộc trong mô hình. Biến ngoại sinh có thể bao hàm cả các giá trị trẻ của biến nội sinh.