Biến lựa chọn (choice variable) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến lựa chọn (choice variable) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Biến số trong một bài toán tối ưu hoá mà giá trị được chọn” sao cho tối ưu hoá đưỢC giá trị của hàm mục tiêu. Biến lựa chọn thông thường là biến độc lập của hàm mục tiêu.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0