Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến lựa chọn (choice variable) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Biến số trong một bài toán tối ưu hoá mà giá trị được chọn” sao cho tối ưu hoá đưỢC giá trị của hàm mục tiêu. Biến lựa chọn thông thường là biến độc lập của hàm mục tiêu.