Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến liên tục (continuous variable) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Biến Số có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong một khoảng nhất định, tức biến thiên mà không bị gián đoạn, Ngược với biển liên tục là biến rời rạc.