Biến liên tục (continuous variable) là gì? - DiziBrand.com

Biến liên tục (continuous variable) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến liên tục (continuous variable) là gì?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Biến Số có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong một khoảng nhất định, tức biến thiên mà không bị gián đoạn, Ngược với biển liên tục là biến rời rạc.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0