Biến kỳ hay chỉ tiêu thời kỳ (flow) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến kỳ hay chỉ tiêu thời kỳ (flow) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Đại lượng tính cho một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn sản lượng trong 1 tháng, khác với đại lượng tính cho một thời điểm như hàng tồn kho vào ngày 31 tháng 2 năm 1999. Trong các phân tích kinh tế thông thường, chúng ta gọi chúng là luồng, dòng, nhưng trong thống kê, nó được gọi là chỉ tiêu thời kỳ, còn trong các mô hình kinh tế, chúng được gọi tắt là biến kỳ (thay cho khái niệm đầy đủ là biến số tính cho một thời thời kỳ nhất định). Biến kỳ là một hàm của thời gian : thời gian càng dài, biến kỳ càng lớn và ngược lại. Ví dụ sản lượng của một năm lớn hơn sản lượng một tháng.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0