Biến hay biến số (variable) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến hay biến số (variable) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Đại lượng có thể nhận nhiều giá trị bằng số trong một khoảng (biến thiên) nhất định. Giá, lượng cầu, lượng cũng là những ví dụ về các biến số được sử dụng nhiều trong kinh tế học. Chúng là những bộ phận cấu thành mô hình về kinh tế thị trường.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0