Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến hay biến số (variable) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Đại lượng có thể nhận nhiều giá trị bằng số trong một khoảng (biến thiên) nhất định. Giá, lượng cầu, lượng cũng là những ví dụ về các biến số được sử dụng nhiều trong kinh tế học. Chúng là những bộ phận cấu thành mô hình về kinh tế thị trường.