Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến giải thích (explanatory variable) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Biến số đóng vai trò nhất định trong việc “giải thích”, hay lý giải nguyên nhân gây ra sự biến thiên của biến phụ thuộc trong phân tích hồi quy. Nó thường xuất hiện ở vế phải của phương trình.