Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến giả (dunny variable) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Biến độc lập được đưa thêm vào phương trình hỏi quy ước lượng được dưới dạng nhị phân (1 và 0) để kiểm định xem liệu sự hiện diện của biến (1) có góp phần cải thiện sự phù hợp của phương trình ước lượng được từ số liệu hiện có không nếu đem so với trường hợp biến này không có (0).