Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến động chu kỳ (cyclical fluctuation) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Những biến động ngắn hạn của một biến số kinh tế nào đó cả lên phía trên và xuống phía dưới của xu thế phát triển dài hạn. Hình 2 minh hoạ cho sự biến động của sản lượng trong chu kỳ kinh doanh.