Biên độ không đổi (constant amplitude) là gì? - DiziBrand.com

Biên độ không đổi (constant amplitude) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiên độ không đổi (constant amplitude) là gì?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Một đặc trưng của chu kỳ kinh doanh trong đó biên độ không thay đổi theo thời gian. Điều này hàm ý hệ thống được coi là nằm trong khoảng giữa chu kỳ bùng nổ và chu kỳ tắt dần.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0