Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiên độ không đổi (constant amplitude) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 1 năm trước

Một đặc trưng của chu kỳ kinh doanh trong đó biên độ không thay đổi theo thời gian. Điều này hàm ý hệ thống được coi là nằm trong khoảng giữa chu kỳ bùng nổ và chu kỳ tắt dần.