Biến điểm hay chỉ tiêu thời điểm (stock) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến điểm hay chỉ tiêu thời điểm (stock) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Các biến số hoặc chỉ tiêu thống kế tính cho một thời điểm (ví dụ khối lượng tiền tệ), gọi tắt là biển điểm hay chi tiêu thời điểm, khác với biển kỳ hay chi tiêu thời kỳ là những biến số, chỉ tiêu thống kê tính cho một thời kỳ nhất định (ví dụ sản lượng/năm).

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0