Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến điểm hay chỉ tiêu thời điểm (stock) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Các biến số hoặc chỉ tiêu thống kế tính cho một thời điểm (ví dụ khối lượng tiền tệ), gọi tắt là biển điểm hay chi tiêu thời điểm, khác với biển kỳ hay chi tiêu thời kỳ là những biến số, chỉ tiêu thống kê tính cho một thời kỳ nhất định (ví dụ sản lượng/năm).