Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiên chế quá lớn (overstaffing) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Việc sử dụng nhiều lao động hơn mức cần thiết để thực hiện hành vi kinh tế một cách có hiệu qủa. Điều này có thể xảy ra khi công tác quản lý sản xuất yếu kém hoặc có những quy định hạn chế việc sa thải công nhân (gọi là biên chế đệm). Đây là vấn đề thường xuất hiện ở các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, nhưng cũng có thể xuất hiện ở các công ty độc quyền, các Công ty cổ phần lớn, ít phải chịu sức ép cạnh tranh.