Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBentham, Jeremy (1748 – 1832) là ai?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Nhà khoa học xã hội người Anh. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ việc áp dụng các phương pháp toán để phân tích kết quả quan sát ngay từ khi chưa có số liệu thống kê. Mục tiêu của ông là vận dụng phương pháp thực nghiệm (rút ra từ vật lý học) vào quá trình suy luận trong môn đạo đức học. Mô hình tổ chức lại xã hội do ông để xướng được chỉ đạo bởi nguyên lý hạnh phúc cao nhất, nghĩa là cần thực hiện những hoạt động đem lại mức hạnh phúc cao nhất cho xã hội. Bentham được coi là nhà cải cách nhờ những Công trình viết về các cuộc cải cách xã hội lớn ở Anh vào nửa đầu thế kỷ 19, Xem ích lợi.