Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBẫy thanh khoản (liquidity trap) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Là tình huống trong đó lãi suất giảm xuống mức quá thấp, làm cho mọi người thích giữ tiền hoặc tài sản dễ thanh toán tài sản không sinh lợi) hơn giữ trái phiếu hay các tài sản sinh lợi khác. Tại một mức lãi suất thấp nào đó, đường cầu về tiền trở nên co giãn Vô hạn (gần như nằm ngang). Trong trường hợp như vậy, bất kỳ nỗ lực nào nhằm sử dụng chính sách tiền tệ mở rộng để cắt giảm lãi suất đều trở nên vô hiệu và chỉ dẫn tới hậu quả là mọi người nắm giữ tiền nhiều hơn. Vì lãi suất không giảm, nhu cầu đầu tư, sản lượng, việc làm không tăng, nên chính sách tiền tệ trong trường hợp này bị coi là bất lực hoặc không có hiệu quả.

Keynes lập luận rằng khi nền kinh tế suy thoái rơi vào bẫy thanh khoản, thì cách duy nhất để khuyến khích đầu tư là tăng chi tiêu chính phủ hoặc giảm thuế để tăng tổng cầu và cải thiện niềm tin của giới kinh doanh về triển vọng tốt đẹp của nền kinh tế trong tương lai, qua đó khuyến khích các Công ty đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy bẫy thanh khoản tồn tại.