Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBẫy dân số (population trap) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Tình huống trong đó tỷ lệ tăng dân số của một nước cao hơn tỷ lệ tăng trưởng kinh tế mà nước đó có thể đạt được. Hậu quả là thu nhập bình quân đầu người giảm và việc giảm bớt tình trạng nghèo khổ của quần chúng trở nên khó khăn hơn. Để sửa chữa tình trạng này, có thể chính phủ phải tìm cách tác động vào (kìm hãm) tốc độ tăng dân số.