Bất đẳng thức (inequality) là gì? - DiziBrand.com

Bất đẳng thức (inequality) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBất đẳng thức (inequality) là gì?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 6 tháng trước

Công cụ toán học để biểu thị mối quan hệ giữa các biến số. Chẳng hạn thay cho nhận định tiêu dùng (C) luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng thu nhập cá nhân sử dụng (Y2), chúng ta có thể viết : C <= Yd.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0