Bất cân bằng (disequilibrium) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBất cân bằng (disequilibrium) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Việc không đạt được trạng thái cân bằng hoặc đạt được trạng thái cân bằng nhưng không duy trì được nó. Nếu một hiện tượng có xu hướng tự nhiên tiến tới trạng thái cân | bằng, nó được coi là ổn định. Nếu điều ngược lại đúng, hệ thống được coi là mất ổn định.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0