Bất cân bằng (disequilibrium) là gì? - DiziBrand.com

Bất cân bằng (disequilibrium) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBất cân bằng (disequilibrium) là gì?
DiziBrand.comDiziBrand.com Nhân viên hỏi 6 tháng trước

Việc không đạt được trạng thái cân bằng hoặc đạt được trạng thái cân bằng nhưng không duy trì được nó. Nếu một hiện tượng có xu hướng tự nhiên tiến tới trạng thái cân | bằng, nó được coi là ổn định. Nếu điều ngược lại đúng, hệ thống được coi là mất ổn định.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0