Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBảo lãnh tín dụng (credit guarantee) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một dạng bảo hiểm do hiệp hội bảo hiểm tín dụng cung cấp để đối phó với các trường hợp khách hàng mất khả năng thanh toán. Nếu người đi vay không có vật thế chấp nhưng hội đủ các điều kiện khác để vay tiền, hiệp hội tín dụng hoặc các tổ chức, cá nhân khác có thể tạo điều kiện cho anh ta nhận được tín dụng từ một ngân hàng nhất định bằng cách đứng ra bảo lãnh tín dụng cho ngân hàng này.