Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBảo hiểm (insurance) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Phương pháp bảo vệ một cá nhân hoặc doanh nghiệp để đối phó với những tổn thất về tài chính do tài sản bị cháy, trộm cắp v… (bảo hiểm chung), tổn thất về sinh mạng (bảo hiểm nhân mạng), tai nạn lao động và giao thông (bảo hiểm tai nạn), v…. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều loại hình bảo hiểm và Công ty bảo hiểm khác nhau.