Báo cáo hàng năm (annual report) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBáo cáo hàng năm (annual report) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Báo cáo của các giám đốc công ty trước cổ đông. Nó bao gồm bản sao bản tổng kết tài sản của Công ty, bản kết toán tóm tắt về tài chính và những thông tin khác mà theo luật, các giám đốc phải công khai hoá với cổ đông. Bản sao bản báo cáo hàng năm được gửi cho tất cả các cổ đông trước khi diễn ra đại hội cổ động của công ty.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0