Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBăngco (bancor) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Tên Keynes đặt cho đồng tiền quốc tế mà một ngân hàng quốc tế có thể phát hành theo khuyến nghị của ông. Nó có thể được dùng để thanh toán nợ và là bộ phận của tổng phương tiện thanh toán quốc tế. Khuyến nghị này nằm trong kế hoạch của Keynes về dự án cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế được đưa ra thảo luận ở Hội nghị Bretton Wood vào năm 1944. Mặc dù khuyến nghị của ông không được chấp nhận, nhưng đồng tiền có tên là Quyền Rút vốn Đặc biệt (viết tắt là SDR) do Quỹ tiền tệ quốc tế phát hành vào năm 1974 được tạo ra trên cơ sở những ý tưởng của Keynes.