Bảng tổng kết tài sản (balance sheet) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBảng tổng kết tài sản (balance sheet) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Bảng tổng kết kế toán hay bảng cân đối tài chính cho biết tình hình tài sản của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Thông thường nó được chia thành hai bên, một bên ghi nợ (bên trái) và một bên ghi có (bên phải). Các khoản mục dược ghi từ trên xuống dưới theo nguyên tắc khả năng thanh toán (tức khả năng chuyển đổi thành tiền mặt) của các tài sản giảm dần và được chia thành các mục cơ bản : (1) bên phải : tài sản lưu động, tài sản cố định; (2) bên trái : nợ ngắn hạn và dài hạn, vốn sở hữu.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0