Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBản vị tiền vàng (gold coin standard) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Hệ thống tiền tệ quốc tế trong đó vàng được coi là cơ sở cho cung ứng tiền tệ của một quốc gia và được sử dụng để thanh toán các khoản thâm hụt trong cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán. Trong chế độ bản vị tiền vàng, tỷ giá hối đoái được cố định một cách cứng nhắc dựa trên hàm lượng vàng của các đồng tiền. Chế độ này được áp dụng rộng rãi trong thế kỷ 19 và tồn tại mãi cho tới đầu những năm 1930.

Theo lý thuyết, chế độ bản vị tiền vàng tạo ra một cơ chế tự điều chỉnh để loại trừ những mất cân bằng trong cán cân thanh toán giữa các nước. Để hiểu cơ chế này, chúng ta giả định một nước đang bị tham hụt cán cân thương mại. Khoản thâm hụt này phải được thanh toán bằng cách chuyển vàng ra nước ngoài. Vì trong chế độ bản vị tiền vàng, khối lượng vàng trong nước quy định mức cung ứng tiền tệ trong nước, nên khi vàng được chuyển ra nước ngoài, khối lượng tiền tệ trong nước giảm xuống. Khi khối lượng tiền tệ giảm, giá cả trên thị trường trong nước sẽ giảm, do đó hàng nhập khẩu trở nên đắt và hàng xuất khẩu trở nên rẻ một cách tương đối so với hàng hoá sản xuất ở nước ngoài. Vì tình hình này làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá sản xuất trong nước, nên nhập khẩu giảm và xuất khẩu tăng, qua đó góp phần cải thiện cán cân thanh toán, loại trừ tình trạng thâm hụt.

Ngược lại, khi có thặng dư thương mại, vàng được nhập vào trong nước và làm tăng mức cung ứng tiền tệ trong nước. Điều này có tác động làm tăng giá trên thị trường trong nước, do đó hàng nhập khẩu rẻ hơn và hàng xuất khẩu đắt hơn, dẫn tới xuất khẩu giảm và nhập khẩu tăng, cán • cân thương mại xấu đi và mức thặng dư cán cân thương mại bị loại trừ. Như vậy, chế độ bản vị tiền vàng tự động loại trừ cả thâm hụt và thắng dư trong cán cân thương mại (và cán cân thanh toán nói chung).

Tuy nhiên trên thực tế, các nước thấy việc áp dụng chế độ tỷ giá hối đoại cố định cứng nhắc như vậy làm cho chính sách kinh tế trong nước phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình bên ngoài và cho rằng đây là điều không nên. Vì vậy, họ thường áp dụng cơ chế linh hoạt hơn.