Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBán tô (quasi-rent) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khái niệm Marshall dùng để chỉ phần thu nhập cao hơn trả cho nhân tố sản xuất bị cố định về mặt công trong ngắn hạn (cụ thể là tư bản). Trong dài hạn, thu nhập trả cho nhân tố sản xuất sẽ bằng thu nhập chuyển giao.