Bán tệ (near money) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBán tệ (near money) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Những tài sản dễ dàng bán đi để chuyển thành tiền. Đây là những tài sản có khả năng thanh toán hay tính thanh khoản cao, tức rất dễ chuyển đổi thành tiền mặt. Tuy có thể thực hiện chức năng cất giữ giá trị của tiền, nhưng chúng không phải là phương tiện trao đổi được chấp nhận rộng rãi. Hiện nay có nhiều cuộc tranh luận xung quanh vấn đề nên coi loại bán tệ nào là tiền và cần đưa vào định nghĩa về khối lượng tiền tệ.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0