Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBán tệ (near money) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Những tài sản dễ dàng bán đi để chuyển thành tiền. Đây là những tài sản có khả năng thanh toán hay tính thanh khoản cao, tức rất dễ chuyển đổi thành tiền mặt. Tuy có thể thực hiện chức năng cất giữ giá trị của tiền, nhưng chúng không phải là phương tiện trao đổi được chấp nhận rộng rãi. Hiện nay có nhiều cuộc tranh luận xung quanh vấn đề nên coi loại bán tệ nào là tiền và cần đưa vào định nghĩa về khối lượng tiền tệ.