Bán nợ (factoring) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBán nợ (factoring) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Phương pháp xử lý các khoản nợ thương mại (hay tín dụng thương mại), trong đó một Công ty bán nợ cho định chế tài chính nào đó (người mua nợ). Trong bảng tổng kết tài sản của các công ty. các khoản nợ thương mại thường được ghi ở tài khoản phải thu. Thông thường, công ty bán những khoản nợ này cho một định chế tài chính (ví dụ ngân hàng) với giá thấp hơn giá trị sổ sách của chúng. Lợi nhuận của người mua nợ nằm ở phần chênh lệch giữa số nợ mà cuối cùng người mua nợ thu được từ con nợ và giá mua các khoản nợ. Ngoài ra, người mua nợ còn có thể tư vấn cho các cá nhân và công ty về khả năng trả nợ của con nợ để lấy lệ phí hoặc hoa hồng. Công ty bán nợ có lợi là tiết kiệm được thời gian và công sức thu hồi nợ.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0