Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBản năng hay tính khí (animal spirits) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một cách lý giải về đầu tư cho rằng không thể sử dụng mô hình toán để xác định đầu tư, mà phải phân tích đầu tư trên cơ sở nhận biết bản năng hay tính khí của nhà kinh doanh, tức phản ứng tự nhiên của họ. Chính bản năng của các nhà kinh doanh tạo ra làn sóng lạc quan và bị quan trong nền kinh tế. Keynes là người đầu tiên sử dụng khái niệm này trong cuốn Lý thuyết Tổng quát về Việc làm, Lãi suất và Tiền tệ, nhưng Joan Robinson mới là người truyền bá nó.