Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBần cùng hoá (alienation) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khái niệm được Mác dùng để chỉ điều kiện sống của công nhân trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. Theo Mác, xã hội công nghiệp được đặc trưng bởi sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa và hình thức tổ chức sản xuất của nó biến công nhân thành người cô lập, Vô cảm và xa lạ với chính bản thân mình. Khái niệm bắn cùng hoá được dùng để chỉ tình huống này. Khi thu nhập của Công nhân ngày càng suy giảm, chúng ta có tình trạng bần cùng hoa tuyệt đối. Khi thu nhập của Công nhân được nâng cao, nhưng ngày càng thấp hơn một cách tương đối so với thu nhập của giai cấp tư bản, chúng ta có tình trạng bần cùng hoá tương đối.