Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBàn cờ vua có bao nhiêu quân?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Bàn cờ vua có tổng cộng 32 quân. Mỗi bên có 16 quân đại diện cho đội màu đen và đội màu trắng. Trong 16 quân có: 8 quân tốt, 2 quân xe, 2 quân mã, 2 quân tượng, 1 Vua, 1 Hoàng Hậu.