Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiArrow, Kenneth J. (1921) là ai?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Nhà kinh tế người Mỹ, đồng giải thưởng Nô ben với Hicks vào năm 1972. Cùng với Hicks, Ông nổi tiếng nhất nhờ Công trình về các hệ thống cân bằng tổng quát và những điều kiện toán học cần thiết để một hệ thống như thế có lời giải duy nhất, cũng như có ý nghĩa về mặt kinh tế. Ngoài ra, ông còn là người đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu quá trình ra quyết định trong điều kiện bất định. Trong công trình Sự lựa chọn xã hội và các giá trị cá nhân (1951), ông trình bày vấn đề nan giải của môn kinh tế phúc lợi là : nếu dựa vào các giả định cho phép đảm bảo rằng người tiêu dùng hành động hợp lý và độc lập, thì không thể thiết lập được hàm phúc lợi xã hội có mối quan hệ tỷ lệ thuận với các quyết định cá nhân. Nói cách khác, xã hội không thể cùng nhau suy nghĩ xem mình muốn gì. Arrow cũng là người đã đưa nguyên tắc học hỏi thông qua kinh nghiệm vào lý thuyết tăng trưởng với tư cách một nguồn tạo ra tăng trưởng kinh tế.