Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiẢnh hưởng ngoại hiện trong tiêu dùng (externality in consumption) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Những ảnh hưởng nảy sinh từ quá trình tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ. Đó có thể là những ảnh hưởng tích cực như giáo dục, hoặc tiêu cực như hút thuốc, uống rượu.