Ảnh hưởng ngoại hiện trong sản xuất (externality in production) là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiẢnh hưởng ngoại hiện trong sản xuất (externality in production) là gì?
DiziBrand.com NGUYENDiziBrand.com Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Những ảnh hưởng nảy sinh từ quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Đó có thể là những ảnh hưởng tích cực như truyền bá công nghệ, thụ phấn cho hoa, hoặc tiêu cực như ô nhiễm.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Sorry, no posts were found.

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0