Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiÁc bít hay đảo hổi (arbitrage) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Việc mua và bán một tài sản ở hai hay nhiều thị trường nhằm kiếm được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa các thị trường. Thông qua việc đồng thời mua ở thị trường có giá thấp và bán lại ở thị trường có giá cao, người đào hối kiếm được lợi nhuận từ mức chênh lệch giá giữa hai thị trường. Nhưng chính quá trình này lại làm thay đổi điều kiện cung cầu trên hai thị trường theo hướng làm giảm sự khác biệt về giá cả ở các địa điểm khác nhau. Vì vậy, hoạt động ác bít có tác dụng làm cho sự khác biệt giá cả giữa các thị trường không vượt quá mức chi phí giao dịch. Hành vi đảo hối có thể diễn ra trên thị trường nguyên liệu, thị trường hối đoái và thị trường cổ phiếu kỳ hạn. Trên thị trường hàng hoá, nó là cơ sở cho quy luật một giá và lý thuyết ngang bằng sức mua (viết tắt là PPP) về xác định tỷ giá hối đoái.