Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏi100g ức gà bao nhiêu protein?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

100g ức gà = 30 gram protein