Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏi1 quả trứng vịt bao nhiều protein?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1 quả trứng vịt = 9 gram protein