Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏi1 quả trứng bao nhiêu protein?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1 quả trứng = 13 gram protein