Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏi1 đô bằng bao nhiêu tiền Việt?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước
1 Đô la Mỹ = 22.840 đồng