google-fonts-la-gi-dizibrand.com

Ban đầu được ra mắt vào năm 2010 với tên Google Web Fonts, Google Fonts là tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng tương tác cho phép người dùng sử dụng phông chữ web trên trang web của họ. Dịch vụ này được lưu trữ bởi Google và tất cả các phông chữ và băng thông đều miễn phí.

Ưu điểm

Google Fonts được sử dụng qua Internet thông qua trình duyệt Internet. Điều này có nghĩa bạn không cần phải cài bộ fonts lên Server hoặc Hosting nơi lưu trữ dữ liệu Website của bạn.

Cách sử dụng Google Fonts

Google Fonts được sử dụng trên trang web của bạn bằng cách thêm CSS hoặc JavaScript vào mã nguồn của bạn. Ví dụ: để sử dụng phông chữ Google “Open Sans”, bạn sẽ thêm dòng sau vào phần <head> trong mã HTML của mình.

<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet" type="text/css">

Khi dòng này được thêm vào trong các kiểu CSS của bạn, hãy chỉ định phông chữ “Open Sans” trong họ phông chữ bằng cách sử dụng một dòng tương tự như ví dụ bên dưới.

font-family: 'Open Sans', sans-serif;

Khi sử dụng bất kỳ phông chữ nào không có trong trình duyệt, khách truy cập phải tải xuống phông chữ để xem trang web của bạn. Giống như tất cả các loại tải file khác, thêm một phông chữ sẽ tăng thời gian tải của trang web.

Xem thêm tại đây: https://fonts.google.com/