Giáo viên Trung học cơ sở là gì? Lĩnh vực chuyên sâu giáo viên Trung học cơ sở là gì?

Giáo viên Trung học cơ sở là gì?

Giáo viên trung học cơ sở dạy học sinh ở các trường trung học cơ sở hoặc tương đương, ví dụ như trường trẻ em khuyết tật bậc trung học cơ sở. Họ dạy một hoặc nhiều môn học với mục đích giáo dục, hướng nghiệp, hoặc dạy nghề.

Giáo viên THCS

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

• Giảng dạy môn học của mình và giám sát công việc và qui định của lớp học.
• Thiết kế và chỉnh sửa chương trình giảng dạy và chuẩn bị các khóa học, hướng nghiệp, nghiên cứu theo yêu cầu.
• Chuẩn bị, phân công và chữa bài tập.
• Quản lí, chấm điểm bài kiểm tra và bài thi để đánh giá tiến bộ của học sinh.
• Chuẩn bị báo cáo về công tác học sinh và liên lạc với các giáo viên khác và cha mẹ học sinh.
• Dạy đọc, viết và các môn cơ bản khác cho người lớn.
• Tham gia các cuộc họp liên quan đến chính sách giáo dục và tổ chức.
• Tổ chức và trợ giúp các hoạt động ngoại khóa như thảo luận chuyên đề, câu lạc bộ, tham quan…
• Giảng dạy cá nhân nếu cần.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực bổ sung: Năng lực làm việc với con người.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Lựa chọn 1:

• Theo học ĐH Sư phạm.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lựa chọn 2:

• Theo học ĐH có chuyên ngành được giảng dạy trong chương trình bậc học phổ thông.
• Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu

• Môn liên quan: lĩnh vực chuyên sâu chủ yếu là liên quan đến môn học. Ví dụ: tiếng Anh, vật lí, toán…
• Quản lí: Giáo viên cũng có thể chuyển sang công việc quản lí và trở thành người đứng đầu bộ môn, tổ, trường (ví dụ: hiệu phó, hiệu trưởng).

Ví dụ về nơi làm việc:

• Dạy học tại các trường trung học cơ sở; các trung tâm giáo dục thường xuyên.
• Quản lí trong các cơ sở giáo dục (ví dụ: hiệu trưởng, trưởng phòng).
• Làm việc chuyên môn trong các cơ quan quản lý giáo dục.
• Dạy học tại các trung tâm bồi dưỡng văn hóa.

Ví dụ các trường có đào tạo:

Các trường ĐH Sư phạm trên toàn quốc như:
• ĐH Sư phạm Hà Nội.
• ĐH Sư phạm Hà Nội 2.
• ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương.
• ĐHQG Hà Nội – ĐH Giáo dục.
• ĐH Sư phạm Tp HCM.
• ĐH Đồng Tháp.
• ĐH Cần Thơ.
• ĐH Hà Nội.
• ĐH Huế – ĐH Sư phạm.
• ĐH Đà Nẵng – ĐH Sư phạm.
• ĐH Quy Nhơn.
• CĐ SP Trung ương và các. trường CĐ SP hoặc CĐ cộng đồng có đào tạo sự phạm tại các tỉnh, TP.