Giảng viên trung cấp là gì? Nhiệm vụ giảng viên trung cấp là gì?

Giảng viên trung cấp là gì?

Giáo viên trung cấp là người có kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể và dạy các lý thuyết và thực hành về một hay nhiều môn học ở cấp giáo dục trung cấp, sau khi kết thúc giáo dục trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, với mục đích giáo dục, hướng nghiệp, hoặc dạy nghề.

Nghề giảng viên Trung cấp

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

• Giáng dạy môn học của mình và giám sát công việc và qui định của lớp học
• Thiết kế và chỉnh sửa chương trình giảng dạy và chuẩn bị các khóa đào tạo, hướng nghiệp và nghiên cứu theo yêu cầu.
• Chuẩn bị, phân công và chữa bài tập.
• Quản lí, chấm điểm bài kiểm tra và bài thi để đánh giá tiến bộ của học sinh.
• Chuẩn bị báo cáo về công tác học sinh và liên lạc với các giáo viên khác và cha mẹ học sinh.
• Tham gia các cuộc họp liên quan đến chính sách giáo dục và tổ chức.
• Tổ chức và trợ giúp các hoạt động ngoại khóa như thảo luận chuyên đề hoặc câu lạc bộ.
• Giảng dạy cá nhân nếu cần.
• Thực hiện các công việc liên quan khác.
• Giám sát các giáo viên khác.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ

Năng lực bổ sung: Năng lực làm việc với con người

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Con đường học tập

Lựa chọn 1:

• Theo học cao đẳng sư phạm kĩ thuật hoặc đại học sư phạm kĩ thuật.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH

Lựa chọn 2:

• Theo học cao đẳng hoặc ĐH có chuyên ngành được giảng dạy trong chương trình trung cấp
• Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu

• Môn liên quan: lĩnh vực chuyên sâu chủ yếu là liên quan đến học phần giảng dạy. Ví dụ: Thực hành lái xe nâng, thực hành gấp khăn, …
• Quản lí: Giáo viên cũng có thể chuyển sang công việc quản lí và trở thành người đứng đầu bộ môn, khoa, trường (ví dụ: trưởng khoa, hiệu trưởng).

Ví dụ về nơi làm việc

• Giảng dạy trong các trường trung cấp
• Quản lí trong các cơ sở giáo dục (ví dụ: hiệu trưởng, trưởng phòng)

Ví dụ các trường có đào tạo

• Các trường hoặc khoa Sư phạm kỹ thuật (không phải học chứng chỉ Sư phạm GDNN). • Các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc.