Tổng quan lưu lượng truy cập Traffic Facebook

Tổng quan lưu lượng truy cập Traffic Facebook

Facebook

Tổng lưu lượng truy cập Traffic trên máy tính để bàn và thiết bị di động Facebook

Tổng số lượt truy cập mỗi tháng: 21145714463
Thời lượng truy cập trung bình: 00:10:03
Lượt truy cập trang: 8,464
Tỷ lệ thoát: 32,72%

Lưu lượng truy cập theo quốc gia

Hoa Kỳ: 4706822542 / 22,26%
Việt Nam: 871562296 / 4,12%
Brazil: 835919366 / 3,95%
Ba lan: 832430937 / 3,94%
Vương quốc Anh: 798994638 / 3,78%
Khác: 13099770109 / 61,95%

Lưu lượng truy cập theo nguồn

Search Ads: 14766166 / 0.07%
Organic Search: 2423686457 / 11.46%
Social: 423156057 / 2%
Direct: 17538941652 / 82.94%
Mail: 209973143 / 0.99%
Referral: 510917347 / 2.42%

5 từ khóa không phải trả tiền hàng đầu

facebook: 1330976807 / 54.92%
fb: 229882945 / 9.48%
facebook login: 69753790 / 2.88%
facebook marketplace: 46427379 / 1.92%
face: 37092228 / 1.53%

Socials

Youtube: 197985879 / 46.79%
Facebook Messenger: 75427208 / 17.82%
Instagram: 41122150 / 9.72%
Twitter: 26508471 / 6.26%
WhatsApp Webapp: 15732091 / 3.72%
Youtube: 197985879 / 46.79%
Facebook Messenger: 75427208 / 17.82%
Instagram: 41122150 / 9.72%
Twitter: 26508471 / 6.26%
WhatsApp Webapp: 15732091 / 3.72%