Hướng dẫn khắc phục lỗi Error Establishing Database Connection

Error Establishing Database Connection

Nếu bạn nhận được một trang có thông báo “Error Establishing Database Connection”, điều này có nghĩa là có sự cố với kết nối với cơ sở dữ liệu và có thể có một số lý do cho việc này. Sau đây là những lý do và giải pháp khả thi.

Thông tin wp-config.php không chính xác

Thông tin wp-config.php không chính xác “Error Establishing Database Connection” thường do lỗi trong tệp wp-config.php. Truy cập trang web trong ứng dụng FTP. Mở ra wp-config.php và đảm bảo rằng những điều sau là đúng:

  • Tên cơ sở dữ liệu
  • Tên người dùng cơ sở dữ liệu
  • Mật khẩu cơ sở dữ liệu
  • Máy chủ cơ sở dữ liệu
  • Tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa wp-config.php.

Nếu bạn chắc chắn cấu hình của mình là chính xác, bạn có thể thử đặt lại mật khẩu MySQL của mình theo cách thủ công.

Sự cố với Máy chủ Web

Bước tiếp theo là liên hệ với máy chủ lưu trữ web. Các sự cố lưu trữ sau đây có thể gây ra sự cố:

  • Cơ sở dữ liệu của bạn đã đạt hạn ngạch và đã bị đóng.
  • Máy chủ bị sập

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ để xem liệu một trong hai vấn đề này có đang gây ra sự cố hay không.

Trang web bị xâm phạm

Nếu bạn đã kiểm tra wp-config.php lỗi và xác nhận với máy chủ của mình về vấn đề lưu trữ, có thể trang web đã bị tấn công.

Quét trang web bằng Sucuri SiteCheck để đảm bảo rằng không bị xâm phạm.