Hướng dẫn khắc phục ERR_CONNECTION_TIMED_OUT trên Website WordPress

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Lỗi ERR_CONNECTION_TIMED_OUT xuất hiện khi trang web đang cố gắng làm nhiều hơn những gì máy chủ có thể quản lý. Nó đặc biệt phổ biến trên lưu trữ chia sẻ nơi giới hạn bộ nhớ bị hạn chế. Dưới đây là một số điều bạn có thể cải thiện:

Hủy kích hoạt tất cả các Plugin: Nếu việc hủy kích hoạt tất cả các Plugin WordPress trên trang web giải quyết được sự cố, hãy kích hoạt lại từng plugin một để xem plugin nào đang gây ra sự cố.

Chuyển sang Theme WordPress mặc định: Điều này sẽ loại trừ mọi vấn đề liên quan đến Theme.

Tăng giới hạn bộ nhớ trong wp-config.php: Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ lưu trữ Hosting, bạn có thể phải yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Hosting tăng giới hạn bộ nhớ cho bạn.

Tăng thời gian thực thi tối đa trong tệp php.ini: Đây không phải là tệp cốt lõi của WordPress vì vậy nếu bạn không chắc chắn cách chỉnh sửa, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Hosting để yêu cầu họ tăng thời gian thực thi tối đa.