Entrepreneur là gì? Entrepreneur có khác gì so với Startup

Entrepreneur là gì?

Entrepreneurs được hiểu là những người có tính ưa thích kinh doanh và có khẩu vị rủi ro cao, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm trong các bài toán, chiến lược kinh doanh, cũng như luôn có tinh thần sáng tạo ra những hoạt động kinh doanh mới.

Entrepreneur có khác gì so với Startup

Entrepreneurs mang hàm nghĩa rộng hơn Start-up, cụ thể là các bạn làm Start-up đa phần sẽ có tinh thần Entrepreneurs nhưng một Entrepreneurs không nhất thiết phải trở thành Start-up

Khi nói đến Start-up, như ở phần trước đã đề cập, thường được định nghĩa với hoạt động khởi nghiệp kinh doanh với sự kỳ vọng lớn và kế hoạch lâu dài nhằm tạo ra những ảnh hưởng lớn, tích cực đến doanh nghiệp và xã hội. Mục tiêu của Start up là phải trưởng thành, lớn mạnh hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn. Ví dụ: Grab, Uber, Tesla,.. được gọi là những start up thành công hiện tại, với những ý tưởng nhỏ nhưng không ngừng lớn mạnh hơn đến quy mô kỳ lân (Unicorn)

Với Entrepreneurs, ở đây định nghĩa nhiều hơn là người có tinh thần sáng tạo và luôn muốn làm cái mới, ngoài việc mở rộng thành một Start-up, Entrepreneurs còn được hiểu ở những lĩnh vực sau:

Entrepreneurs được hiểu là những người có tính ưa thích kinh doanh và có khẩu vị rủi ro cao, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm trong các bài toán, chiến lược kinh doanh, cũng như luôn có tinh thần sáng tạo ra những hoạt động kinh doanh mới.

Entrepreneurs mang hàm nghĩa rộng hơn Start-up, cụ thể là các bạn làm Start-up đa phần sẽ có tinh thần Entrepreneurs nhưng một Entrepreneurs không nhất thiết phải trở thành Start-up

Khi nói đến Start-up, như ở phần trước đã đề cập, thường được định nghĩa với hoạt động khởi nghiệp kinh doanh với sự kỳ vọng lớn và kế hoạch lâu dài nhằm tạo ra những ảnh hưởng lớn, tích cực đến doanh nghiệp và xã hội. Mục tiêu của Start up là phải trưởng thành, lớn mạnh hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn. Ví dụ: Grab, Uber, Tesla,.. được gọi là những start up thành công hiện tại, với những ý tưởng nhỏ nhưng không ngừng lớn mạnh hơn đến quy mô kỳ lân (Unicorn)

Với Entrepreneurs, ở đây định nghĩa nhiều hơn là người có tinh thần sáng tạo và luôn muốn làm cái mới, ngoài việc mở rộng thành một Start-up, Entrepreneurs còn được hiểu ở những lĩnh vực sau:

  • Tự thân thành lập những hoạt động kinh doanh nhỏ: cửa hàng, quán ăn, dịch vụ quy mô nhỏ,…Đây là những ý tưởng kinh doanh không mới mẻ nhưng vẫn tạo ra lợi nhuận ở quy mô vừa và nhỏ.
  • Phát triển một lĩnh vực mới trong một công ty/ tổ chức lớn có sẵn. Ví dụ: sau khi Grab đã thành công ở dịch vụ chia sẻ tài xế, họ đã mở rộng ra dịch vụ giao đồ ăn, sau này là các hình thức khác
  • Thành lập những tổ chức với các hoạt động xã hội: xây dựng cộng đồng, gây dựng quỹ từ thiện… Như khi Bill Gates đã sáng lập ra quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates