CSDL là gì? Thành phần cơ sở dữ liệu CSDL

CSDL là gì?

CSDL tên gọi khác cơ sở dữ liệu là một tập hợp có tổ chức của thông tincấu trúc hoặc dữ liệu, thường được lưu trữ dưới dạng điện tử trong một hệ thống máy tính. CSDL thường được kiểm soát bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS. Dữ liệu và DBMS cùng với các ứng dụng được liên kết được gọi là một hệ thống CSDL, thường được rút gọn thành chỉ CSDL.

Dữ liệu trong các loại CSDL phổ biến nhất đang hoạt động ngày nay thường được mô hình hóa thành các hàng và cột trong một loạt các bảng để làm cho việc xử lý và truy vấn dữ liệu hiệu quả hơn. Dữ liệu sau đó có thể được dễ dàng truy cập, quản lý, sửa đổi, cập nhật, kiểm soát và tổ chức. Hầu hết các cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) để viết và truy vấn dữ liệu.

CSDL, logo CSDL
Giá bánMiễn phí
Chủ đềĐa phương tiện
Bảo mật★★★★ ☆
Quyền riêng tư★★★★ ☆
Phổ biến★★★★ ★
Hệ điều hànhiOS, Android, Windows

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL là gì?

SQL là ngôn ngữ lập trình được gần như tất cả các CSDL quan hệ sử dụng để truy vấn, thao tác và định nghĩa dữ liệu cũng như cung cấp quyền kiểm soát truy cập.
SQL được phát triển lần đầu tiên tại IBM vào những năm 1970 với Oracle là người đóng góp chính, dẫn đến việc triển khai tiêu chuẩn SQL ANSI, SQL đã thúc đẩy nhiều phần mở rộng từ các công ty như IBM, Oracle và Microsoft. Mặc dù SQL vẫn được sử dụng rộng rãi cho tới ngày nay, các ngôn ngữ lập trình mới đang bắt đầu xuất hiện.

Sự phát triển của CSDL

CSDL đã phát triển đáng kể kể từ khi thành lập vào đầu những năm 1960. CSDL điều hướng như cơ sở dữ liệu phân cấp (dựa trên mô hình dạng cây và chỉ cho phép mối quan hệ một-nhiều) và cơ sở dữ liệu mạng (một mô hình linh hoạt hơn cho phép nhiều mối quan hệ), là những hệ thống ban đầu được sử dụng để lưu trữ và thao tác dữ liệu. Mặc dù đơn giản, những hệ thống ban đầu này không linh hoạt.

Trong những năm 1980, cơ sở dữ liệu quan hệ trở nên phổ biến, tiếp theo là cơ sở dữ liệu hướng đối tượng vào những năm 1990.

Gần đây hơn, cơ sở dữ liệu NoSQL ra đời như một phản ứng với sự phát triển của internet và nhu cầu về tốc độ và xử lý dữ liệu phi cấu trúc nhanh hơn.
Ngày nay, cơ sở dữ liệu đám mây và cơ sở dữ liệu xe tự lái đang đột phá về cách dữ liệu được thu thập, lưu trữ, quản lý và sử dụng.

Sự khác biệt giữa CSDL và bảng tính là gì?

CSDL và bảng tính (chẳng hạn như Microsoft Excel) đều là những cách thuận tiện để lưu trữ thông tin. Sự khác biệt cơ bản giữa cả hai là:

  • Cách dữ liệu được lưu trữ và thao tác
  • Ai có thể truy cập dữ liệu
  • Có thể lưu trữ bao nhiêu dữ liệu

Ban đầu, bảng tính được thiết kế cho một người dùng và các đặc điểm của chúng phản ánh điều đó. Bản tính chỉ phù hợp cho một người dùng hoặc một số ít người dùng không cần phải thực hiện nhiều thao tác dữ liệu phức tạp. Mặt khác, CSDL được thiết kế để chứa những bộ sưu tập thông tin có tổ chức lớn hơn nhiều — đôi khi là một lượng lớn. CSDL cho phép nhiều người dùng cùng lúc truy cập và truy vấn dữ liệu một cách nhanh chóng và an toàn bằng cách sử dụng ngôn ngữ và logic rất phức tạp.

Thành phần cơ sở dữ liệu CSDL

  • Phần cứng: Đây là các thành phần bên ngoài và vật lý giao tiếp với hệ thống như thiết bị điện tử, thiết bị lưu trữ, thiết bị I / O, v.v.
  • Phần mềm: Phần mềm này chứa tập hợp các chương trình được sử dụng để kiểm soát và quản lý cơ sở dữ liệu tổng thể và bao gồm hệ điều hành, phần mềm mạng và các chương trình ứng dụng.
  • Dữ liệu: Dữ liệu là dữ liệu thô, cần được xử lý và dữ liệu chưa được tổ chức yêu cầu được xử lý để trở nên có ý nghĩa. Bao gồm: các sự kiện, nhận thức, quan sát, số, ký hiệu, ký tự, hình ảnh, v.v.
  • Thủ tục: Đây là một tập hợp các quy tắc và hướng dẫn để sử dụng DBMS và có một phương pháp luận được lập thành văn bản cho những người quản lý và sử dụng.
  • Ngôn ngữ truy cập cơ sở dữ liệu: Tất cả các hoạt động trên cơ sở dữ liệu được thực hiện bằng ngôn ngữ và lệnh cụ thể đối với cơ sở dữ liệu thực thi các lệnh. Ví dụ: SQL.

Các loại cơ sở dữ liệu CSDL

Có nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau. CSDL tốt nhất cho một tổ chức cụ thể phụ thuộc vào cách tổ chức dự định sử dụng dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ trở nên thống trị trong những năm 1980. Các mục trong CSDL quan hệ được tổ chức dưới dạng một tập hợp các bảng với các cột và hàng. Công nghệ CSDL quan hệ cung cấp cách hiệu quả và linh hoạt nhất để truy cập thông tin có cấu trúc.

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Thông tin trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng được biểu diễn dưới dạng các đối tượng, như trong lập trình hướng đối tượng.

Cơ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu phân tán bao gồm hai hoặc nhiều tệp nằm trong các trang web khác nhau. CSDL có thể được lưu trữ trên nhiều máy tính, đặt ở cùng một vị trí thực tế hoặc nằm rải rác trên các mạng khác nhau.

Kho dữ liệu

Kho dữ liệu trung tâm, kho dữ liệu là một loại CSDL được thiết kế đặc biệt để truy vấn và phân tích nhanh.

Cơ sở dữ liệu NoSQL

Một NoSQL hoặc cơ sở dữ liệu không quan hệ, cho phép dữ liệu phi cấu trúc và bán cấu trúc được lưu trữ và thao tác (ngược lại với cơ sở dữ liệu quan hệ, xác định cách tất cả dữ liệu được chèn vào CSDL phải được tạo ra). Cơ sở dữ liệu NoSQL trở nên phổ biến khi các ứng dụng trở nên phổ biến hơn và phức tạp hơn.

Cơ sở dữ liệu đồ thị

  • Cơ sở dữ liệu đồ thị lưu trữ dữ liệu dưới dạng các thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể.
  • Cơ sở dữ liệu OLTP: là một CSDL phân tích, tốc độ được thiết kế cho số lượng lớn các giao dịch được thực hiện bởi nhiều người dùng.

Đây chỉ là một vài trong số hàng chục loại CSDL đang được sử dụng ngày nay. Các CSDL khác, ít phổ biến hơn được điều chỉnh cho phù hợp với các chức năng khoa học, tài chính hoặc các chức năng khác rất cụ thể. Ngoài các loại CSDL khác nhau, những thay đổi trong cách tiếp cận phát triển công nghệ và những tiến bộ vượt bậc như đám mây và tự động hóa đang thúc đẩy CSDL theo những hướng hoàn toàn mới. Một số CSDL mới nhất bao gồm:

Cơ sở dữ liệu nguồn mở

Hệ thống CSDL mã nguồn mở: là hệ thống có mã nguồn là mã nguồn mở; CSDL đó có thể là cơ sở dữ liệu SQL hoặc NoSQL.

Cơ sở dữ liệu đám mây

Cơ sở dữ liệu điện toán đám mây là một tập hợp các dữ liệu, hoặc cấu trúc hoặc không có cấu trúc, mà cư trú trên một cá nhân, công cộng, hoặc điện toán đám mây nền tảng lai. Có hai loại mô hình CSDL đám mây: Truyền thống và CSDL dưới dạng dịch vụ DBaaS. Với DBaaS, các tác vụ quản trị và bảo trì được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Cơ sở dữ liệu đa mô hình

Cơ sở dữ liệu đa mô hình kết hợp các loại mô hình CSDL khác nhau thành một backend tích hợp duy nhất. Có nghĩa là chúng có thể chứa nhiều loại dữ liệu khác nhau.

Cơ sở dữ liệu tài liệu/JSON

Được thiết kế để lưu trữ, truy xuất và quản lý thông tin theo hướng tài liệu, CSDL tài liệu là một cách hiện đại để lưu trữ dữ liệu ở định dạng JSON chứ không phải hàng và cột.

Cơ sở dữ liệu về xe tự lái

Loại Cơ sở dữ liệu mới nhất và đột phá nhất, CSDL tự lái (còn được gọi là CSDL tự lái) dựa trên đám mây và sử dụng máy học để tự động điều chỉnh CSDL, bảo mật, sao lưu, cập nhật và các tác vụ quản lý thông thường khác do quản trị viên CSDL thực hiện theo truyền thống.

Phần mềm cơ sở dữ liệu là gì?

Phần mềm cơ sở dữ liệu được sử dụng để tạo, chỉnh sửa và duy trì các tệp và bản ghi CSDL, cho phép tạo tệp và bản ghi, nhập dữ liệu, chỉnh sửa, cập nhật và báo cáo dữ liệu dễ dàng hơn. Phần mềm cũng xử lý việc lưu trữ dữ liệu, sao lưu và báo cáo, kiểm soát đa truy cập và bảo mật. Bảo mật CSDL mạnh mẽ ngày nay đặc biệt quan trọng, vì hành vi trộm cắp dữ liệu trở nên thường xuyên hơn. Phần mềm CSDL đôi khi còn được gọi là “hệ thống quản lý CSDL” DBMS.

Phần mềm CSDL làm cho việc quản lý dữ liệu trở nên đơn giản hơn bằng cách cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu ở dạng có cấu trúc và sau đó truy cập nó. Nó thường có giao diện đồ họa để giúp tạo và quản lý dữ liệu và trong một số trường hợp, người dùng có thể xây dựng CSDL của riêng họ bằng cách sử dụng phần mềm CSDL.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS là gì?

Một cơ sở dữ liệu thường yêu cầu một chương trình phần mềm CSDL toàn diện được gọi là hệ quản trị CSDL DBMS. DBMS đóng vai trò là giao diện giữa CSDL và người dùng cuối hoặc chương trình, cho phép người dùng truy xuất, cập nhật và quản lý cách thông tin được tổ chức và tối ưu hóa. DBMS cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát và kiểm soát CSDL, cho phép thực hiện nhiều hoạt động quản trị khác nhau như giám sát hiệu suất, điều chỉnh, sao lưu và phục hồi.

Một số ví dụ về phần mềm CSDL hoặc DBMS phổ biến bao gồm: MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, FileMaker Pro, Oracle Database và dBASE.

DBMS

Cơ sở dữ liệu MySQL là gì?

MySQL là một hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở dựa trên SQL được thiết kế và tối ưu hóa cho các ứng dụng và có thể chạy trên mọi nền tảng. Khi các yêu cầu mới và khác biệt xuất hiện với internet, MySQL đã trở thành nền tảng được các nhà phát triển website và các ứng dụng dựa trên web lựa chọn. Vì được thiết kế để xử lý hàng triệu truy vấn và hàng nghìn giao dịch, MySQL là một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp thương mại điện tử cần quản lý nhiều lần lệnh chuyển tiền. Tính linh hoạt theo yêu cầu là tính năng chính của MySQL.

MySQL là một hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở dựa trên SQL được thiết kế và tối ưu hóa cho các ứng dụng web và có thể chạy trên mọi nền tảng. Khi các yêu cầu mới và khác biệt xuất hiện với internet, MySQL đã trở thành nền tảng được các nhà phát triển website và các ứng dụng dựa trên web lựa chọn. Vì được thiết kế để xử lý hàng triệu truy vấn và hàng nghìn giao dịch, MySQL là một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp thương mại điện tử cần quản lý nhiều lần lệnh chuyển tiền. Tính linh hoạt theo yêu cầu là tính năng chính của MySQL.

MySQL là DBMS đằng sau một số trang web và ứng dụng dựa trên web hàng đầu trên thế giới, bao gồm Airbnb, Uber, LinkedIn, Facebook, Twitter và YouTube.

Sử dụng CSDL để cải thiện hiệu suất kinh doanh và ra quyết định

Với bộ sưu tập dữ liệu khổng lồ từ Internet of Things hay IoT đang biến đổi cuộc sống và ngành công nghiệp trên toàn cầu, các doanh nghiệp ngày nay có quyền truy cập vào nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết. Các tổ chức có tư duy tiến bộ hiện có thể sử dụng CSDL ngoài việc lưu trữ và giao dịch dữ liệu cơ bản để phân tích số lượng lớn dữ liệu từ nhiều hệ thống. Sử dụng CSDL và các công cụ thông minh kinh doanh và máy tính khác, các tổ chức giờ đây có thể tận dụng dữ liệu mà họ thu thập để chạy hiệu quả hơn, cho phép ra quyết định tốt hơn và trở nên nhanh nhẹn hơn và có thể mở rộng. Tối ưu hóa quyền truy cập và lượng dữ liệu là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp ngày nay vì có nhiều khối lượng dữ liệu hơn để theo dõi. Điều quan trọng là phải có một nền tảng có thể mang lại hiệu suất, quy mô và sự nhanh nhẹn mà các doanh nghiệp cần khi chúng phát triển theo thời gian.

CDSL là gì

CSDL về xe tự lái đã sẵn sàng cung cấp một sự thúc đẩy đáng kể cho những khả năng này. Bởi vì CSDL tự lái tự động hóa các quy trình thủ công tốn kém, tốn thời gian, chúng giúp người dùng doanh nghiệp trở nên chủ động hơn với dữ liệu của họ. Bằng cách kiểm soát trực tiếp khả năng tạo và sử dụng CSDL, người dùng có được quyền kiểm soát và quyền tự chủ trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật quan trọng.

Những thách thức về cơ sở dữ liệu

Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp lớn ngày nay thường hỗ trợ các truy vấn rất phức tạp và dự kiến sẽ cung cấp các phản hồi gần như tức thì cho các truy vấn đó. Do đó, các quản trị viên CSDL liên tục được kêu gọi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giúp cải thiện hiệu suất. Một số thách thức chung mà họ phải đối mặt bao gồm:

Hấp thụ sự gia tăng đáng kể về khối lượng dữ liệu: Sự bùng nổ dữ liệu đến từ các cảm biến, máy móc được kết nối và hàng chục nguồn khác khiến các quản trị viên CSDL cố gắng quản lý và tổ chức dữ liệu của công ty họ một cách hiệu quả.

Đảm bảo an toàn dữ liệu: Ngày nay, các vụ vi phạm dữ liệu đang xảy ra ở khắp mọi nơi và tin tặc ngày càng tinh vi hơn. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là đảm bảo rằng dữ liệu được bảo mật nhưng cũng dễ dàng truy cập cho người dùng.

Theo kịp nhu cầu: Trong môi trường kinh doanh chuyển động nhanh ngày nay, các công ty cần quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu để hỗ trợ việc ra quyết định kịp thời và tận dụng các cơ hội mới.

Quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu và cơ sở hạ tầng: Người quản trị CSDL phải liên tục theo dõi CSDL để tìm các sự cố và thực hiện bảo trì phòng ngừa, cũng như áp dụng các bản vá và nâng cấp phần mềm. Khi CSDL ngày càng phức tạp và khối lượng dữ liệu ngày càng lớn, các công ty phải đối mặt với chi phí thuê thêm nhân viên để giám sát và điều chỉnh CSDL của họ.

Loại bỏ các giới hạn về khả năng mở rộng: Một doanh nghiệp cần phải phát triển nếu muốn tồn tại và việc quản lý dữ liệu phải phát triển cùng với doanh nghiệp. Nhưng rất khó để quản trị viên CSDL dự đoán công ty sẽ cần bao nhiêu năng lực, đặc biệt là với CSDL tại chỗ.

Đảm bảo các yêu cầu về quyền tại chổ của dữ liệu, chủ quyền dữ liệu hoặc độ trễ: Một số tổ chức có các trường hợp sử dụng phù hợp hơn để chạy tại chỗ. Trong những trường hợp đó, các hệ thống được thiết kế được cấu hình sẵn và tối ưu hóa trước để chạy CSDL là lý tưởng. Khách hàng đạt được tính khả dụng cao hơn, hiệu suất cao hơn và chi phí thấp hơn.

Giải quyết tất cả những thách thức này có thể tốn nhiều thời gian và có thể giúp quản trị viên CSDL thực hiện các chức năng chiến lược hơn.

Công nghệ tự quản đang cải thiện việc quản lý CSDL như thế nào?

Cơ sở dữ liệu tự lái là làn sóng của tương lai — và mang đến một khả năng hấp dẫn cho các tổ chức muốn sử dụng công nghệ CSDL tốt nhất hiện có mà không phải đau đầu khi chạy và vận hành công nghệ đó.

Cơ sở dữ liệu tự lái sử dụng công nghệ dựa trên đám mây và máy học để tự động hóa nhiều công việc thường xuyên cần thiết để quản lý CSDL, chẳng hạn như điều chỉnh, bảo mật, sao lưu, cập nhật và các tác vụ quản lý thông thường khác. Với những tác vụ tẻ nhạt này được tự động hóa, quản trị viên CSDL được giải phóng để thực hiện nhiều công việc chiến lược hơn. Khả năng tự lái, tự bảo mật và tự sửa chữa của CSDL tự lái đã sẵn sàng để cách mạng hóa cách các công ty quản lý và bảo mật dữ liệu của họ, mang lại lợi thế về hiệu suất, giảm chi phí và cải thiện bảo mật.

Tương lai của cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tự trị

Cơ sở dữ liệu tự trị đầu tiên được công bố vào cuối năm 2017 và nhiều nhà phân tích độc lập trong ngành đã nhanh chóng nhận ra công nghệ và tác động tiềm tàng của nó đối với máy tính.

Một báo cáo của Wikibon năm 2021 đã ca ngợi công nghệ CSDL tự trị, nói rằng, “Cho đến nay, Oracle đã có Nền tảng CSDL đám mây cấp 1 tốt nhất… Wikibon tin rằng Oracle có nền tảng CSDL đám mây mạnh nhất với CSDL tự động”. “CSDL tự trị Oracle, hoàn toàn tự động hóa các quy trình cung cấp, quản lý, điều chỉnh và nâng cấp các phiên bản CSDL mà không cần thời gian chết, không chỉ làm tăng đáng kể tính bảo mật và tuân thủ của dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trong CSDL Oracle mà còn đưa ra một lập luận thuyết phục để chuyển dữ liệu này sang Đám mây Oracle. ” Vì CSDL tự trị của Oracle được xây dựng trên kiến trúc có khả năng mở rộng và khả dụng cao của Oracle Exadata, nên có thể dễ dàng mở rộng quy mô triển khai CSDL khi nhu cầu tăng lên.

CSDL là gì và ví dụ?

CSDL hay Cơ sở dữ liệu là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ thông tin có tổ chức…. Ví dụ, cơ sở dữ liệu công ty có thể bao gồm các bảng về sản phẩm, nhân viên và hồ sơ tài chính. Mỗi bảng này sẽ có các trường khác nhau có liên quan đến thông tin được lưu trữ trong bảng.

Tại sao CSDL lại quan trọng?

CSDL là một tập hợp các thông tin được tổ chức có thể dễ dàng được truy cập, quản lý và cập nhật. Hệ thống cơ sở dữ liệu rất quan trọng đối với doanh nghiệp vì chúng truyền đạt thông tin liên quan đến giao dịch bán hàng, kiểm kê sản phẩm, hồ sơ khách hàng và các hoạt động tiếp thị.